Jeg driver med slektsforskning på fritiden. Sjekk mine sider for slektsgranskning.

Følgende slekter ligger ute:     

Merovingian                   Ferdig
Bibel                              Påbegynt
Ynglinge                        Ferdig
Snorre                           Påbegynt
Kurt-Håkon Eilertsen Min slektsbase som er under konstant utvikling. Den inneholder alle de overnevnte basene.