I sommer kollapset brønnen ovenfor Fagerheim. Vi måtte lage en ny brønn og etterpå mistet jeg mye av vannet da rørene inn til huset er stålrør som er rustet. Derfor måtte jeg skifte ut inntaksrøret, men det ble ikke like enkelt. Under graving fulgte jeg det gamle røret tvers over innkjøringen og under fjøset hvor jeg bare fant en åpen ende. Hvor inntaksslangen kommer er vanskelig å si da det ikke foreligger tegninger. For øyeblikket graver jeg rundt huset for å prøve å finne slangen.