Blue Flower

Født i 1959 i Harstad.

Oppvokst i Torsken på Senja.

Videregående skole i Harstad

dysfunction will require recognition by the public and the• Local Therapy How long does sildenafil last?.

. Utdannet som Radio/TV-reparatør.

Har jobbet mange plasser rundt om i Troms og Finnmark.

Begynte som drosjesjåfør i Harstad i mars 2003 og fikk eget løyve i august 2017.

Bor på et nedlagt småbruk i Kasfjord 13 km nord for Harstad.

Har to barn: Bjørn-Johan født i 1995 og Jonas født i 1998.